Kontakt

Borås TME´s roll är att koordinera och planera för jubileumsåret 2021.

Kontaktuppgifter

Kansli@boras400.se

Borås TME
Sven Eriksonplatsen 8
503 38 Borås

Kansliansvarig:
Ann Lilja Lundin
Tel: 0734-327 507


Ekonomi

BoråsBorås TME har budgetmedel för att samordna arbetet med firandet och har bl.a. anställt en projektledare.

När förslagen har presenterats 20-21 november behöver en noggrannare budget tas fram och prioriteringar göras av vad som skall ingå i de 400 anledningarna att fira.


Organisationsplanen