Borås växer

Borås växer är ett stadsutvecklingsprojekt. Under våren 2016 utfördes två workshops i samarbete med Gehl Architects i partnerskapet BoråsBorås regi. Intresset var mycket stort och runt 70 personer deltog i två workshops. På plats var politiker, fastighetsägare, investerare och byggare samt inbjudan från näringslivet. Som bakgrund till initiativet lår arbetet med Översiktsplanen 2016.

Under de två workshoparna diskuterade deltagarna vilka möjligheter och förutsättningarna det finns för Borås att växa. Fram till 2035 ska vi bli 30 000 fler boråsare vilket självklart förutsätter fler bostäder, men också fler arbetstillfällen, handel och mötesplatser.

Några gemensamma teman som dök upp i alla grupper under dagarna var:

  • Viskan som livsnerv och ryggrad
  • Skapa fler och olika boendemöjligheter
  • Mötesplatser där olika åldersgrupper blandas
  • Bygg vidare på att Borås är en kreativ, innovativ stad
  • Utveckla textiltemat mer
  • Framhåll stadens goda sidor bättre
  • Sträva efter god tillgänglighet i staden

Mer finns att läsa i pdf längst ner på sidan.

Ladda ner informationsbroschyr om Borås Växer (PDF)