Borås 300 år

Visste du att Borås har flyttat sin födelsedag? Staden firade 300 den 25 maj år 1922. Anledningen till de två olika datumen är att staden fick sina stadsprivilegier den 29 juni 1621 men de undertecknades inte av kungen förrän 25 maj 1922. År 1624 fick Borås dessutom utvidgade privilegier, vilket innebar att personer härifrån fick handla över hela Sverige vilket kan vara vaggan för postorderhandeln.

Se en film om 300 års firandet med tillagd musik. Precis då som nu plockade de fram det allra bästa med staden.

http://www.filmarkivet.se/movies/minnesfilm-fran-boras-stads-300-arsdag/